- Қоғамдық кеңестердің қызметі туралы бірыңғай портал

Мұнда Сіз қоғамдық кеңестердің қызметі, олардың құрамы туралы ақпаратты таба аласыз, оларға жүгіне аласыз, талдау және әдістемелікматериалдарды жүктей аласыз.

Интерактивті картадағы облысты басыңыз және сіздің облысыңыздың немесе қалаңыздың Қоғамдық кеңес құрамына кім кіретіндігін көріңіз.

Кеңестерге жүгіну

Бұл жерде Сіз мемлекеттік органдармен өзара әрекет кезінде туындаған сұрақ не мәселемен немесе қоғамдық кеңестер қызметі шеңберіндегі басқада сұрақтармен кеңестерге жүгіне аласыз. Барлық сұрақтар қарастырылумәртебесі көрсетіле отырып, сайтта жарияланады.

Жиі қойылатын сұрақтар

«Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы ҚР Заңының 3-бабына сәйкес құқық қорғау органдарына өз қызметін ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асыратын прокуратура, ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі жатады. «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 11-бабына сәйкес барлық нормативтік құқықтық актілер тікелей қолданылады. Соответственно, заслушивание информации руководителей правоохранительных органов осуществляется с момента введения в действие Закона от 3 января 2021 года. Ақпаратты тыңдау тәртібі мемлекеттік органның өз жұмысының нәтижелері туралы есебін тыңдау рәсіміне ұқсас жүргізілуі мүмкін. Тыңдау процедурасын Қоғамдық кеңес туралы ережеде реттеуге болады. Егер құқық қорғау органының аумақтық бөлімшесі басшысының есебін Қоғамдық кеңес қабылдамаған жағдайда, Қоғамдық кеңес құқық қорғау органдарының аумақтық бөлімшелері қарауында болатын жоғары тұрған мемлекеттік органды қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері шеңберінде дайындалған ұсынымдар жібере отырып, дербес хабардар етуге құқылы. Сонымен бірге, егер құқық қорғау органының аумақтық бөлімшесі басшысының есебін Қоғамдық кеңес қабылдамаған жағдайда, қоғамдық кеңестер құқық қорғау органдарының басшыларын қайта тыңдау туралы мәселеге бастамашылық жасай алады.

Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету-бұл қоғамдық кеңестердің ұсыныстары бойынша енгізілген жаңа норма. Қоғамдық кеңестердің мүшелері өз міндеттерін қоғамдық негізде жүзеге асыратынын атап өткен жөн. Қоғамдық кеңестің қызметін республикалық деңгейде ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді тиісті мемлекеттік орган, оның қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған Квазимемлекеттік сектор субъектісі жүзеге асырады. Жергілікті деңгейде ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мәслихаты жүзеге асырады. «Қоғамдық кеңестерді ұйымдастырушылық қамтамасыз ету» анықтамасына кеңсе тауарларын сатып алу, Қоғамдық кеңес хатшысының жалақысын төлеу (хатшы бойынша жұмыс берушілердің жарналары), қоғамдық бақылау нысандарын жүргізуге тартылатын сарапшыларға ақы төлеу, Қоғамдық кеңес мүшелеріне куәліктер дайындау кіреді. Қажет болған жағдайда жергілікті деңгейде қоғамдық кеңестердің көшпелі отырыстарын өткізу кезінде қоғамдық кеңестердің мүшелері үшін іссапар шығыстарын төлеу жүзеге асырылады. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету мемлекеттік бюджеттен қосымша қаражатты талап етеді, осылайша болжамды шығыстар республикалық бюджет комиссиясының 2019 жылғы 12 ақпандағы № 2 шешімімен мақұлданды, онда қаржыландыру үшін жолдамалар көзделген.

Зерттелетін және көтерілетін мәселелерге байланысты қоғамдық бақылау нысандарын жүргізу кезінде қоғамдық кеңестер сыртқы сарапшыларды тарта алады. Тиісті саланың немесе тиісті біліктіліктің сарапшылары сатып алу рәсімдерін өткізбей, ҚР заңнамасына сәйкес қызмет көрсету шартын жасасу арқылы қоғамдық негізде де, өтеулі негізде де тартылуы мүмкін. Сыртқы сарапшыларды тарту немесе тартпау қажеттілігі туралы, сондай-ақ сарапшыларды тарту туралы шешім қабылданған жағдайда тарту әдісін таңдауға қатысты шешімді тиісті Қоғамдық кеңес дербес қабылдайды. Тәуелсіздік қағидатын ескере отырып, сыртқы сарапшыларды тарту кезінде қоғамдық кеңестер тартылатын сарапшыларға белгілі бір талаптарды немесе өлшемдерді дербес белгілей алады.